Internacionalizacija poslovanja s pomočjo e-podpore BETI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si

Naziv operacije: Internacionalizacija poslovanja s pomočjo e-podpore Beti
Kratica operacije: INTPOEBETI

Opis operacije:
Operacija pokriva področje e-izmenjave med partnerji (od potrebnega ekosistema, e-računov ter tudi same e-izmenjave), vzpostavitev digitalnih Showroomov, spletno stran v dveh tujih jezikih (angleščini in nemščini) z ustrezno analitiko, produktno-prodajni video ter sklop izobraževanj in usposabljanj za področje uporabe novih modelov pri poslovanju s tujino, za nadgradnjo kompetenc potrebnih za e-poslovanje, razumevanje digitalizacije in industrije 4.0 kot pomembnega elementa vključevanja v verige vrednosti.

Namen in cilji operacije:
Namen operacije je izboljšati konkurenčnost podjetja preko sodobnega elektronskega nastopa na tujih trgih in nudenja elektronske podpore partnerjem na tujih trgih.
Cilj je izboljšati digitalno prisotnost podjetja preko spletne strani in Showroomov, zagotoviti vsebine za navedene portale – predvsem produktno-prodajni video, vzpostaviti elektronsko izmenjavo podatkov s kupci, ter usposobiti zaposlene za uporabo novih pristopov, razumevanje ustvarjanja vrednosti preko industrije 4.0 pri poslovanju s tujino, ter trženje s pomočjo sodobnih e-orodij.

Finančna podpora:
Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Celotna vrednost operacije je 53.303,45 EUR, sofinanciranje pa znaša 30.000 EUR.

Rezultati operacije:
S pomočjo operacije smo celostno nadgradili e-poslovanje podjetja Beti d.d. in naredili korak naprej na področju e-podpore našim kupcem. V trenutnih razmerah pandemije Covid19 je tovrstna podpora še bolj pomembna. Spletna stran je dopolnjena z nemškim jezikom. Vzpostavljeni so digitalni Showroomi, kjer lahko naši obstoječi in potencialni kupci dostopajo do katalogov produktov, videov in drugih gradiv. Na naši strani so vzpostavljeni vsi pogoji za EDI, prvi kupci pa so že pristopili k uporabi. Predvsem pa smo s kompleksnim usposabljanjem dvignili kompetence in usposobili sodelavce za uporabo novih orodij in pristopov, tudi z vidika Industrije 4.0.