Razgibano leto 2017

Leto 2017 smo zaključili z 9,8 milijonov evrov prodaje in dobrih 100 tisoč evrov dobička.

Razgibano leto 2017

Leto 2017 smo zaključili z 9,8 milijonov evrov prodaje in dobrih 100 tisoč evrov dobička. V letu 2017 smo poravnali še zadnje obveznosti iz prisilne poravnave ter tako naredili še korak naprej v prestrukturiranju. DUTB in država žal niso pokazali razumevanja za našo problematiko, tako da zadolženost ostaja visoka. Naše dolgoročne obveznosti so konec leta znašale 6 mio evrov. Klub temu smo v letu 2017 izvedli več pomembnih investicij, skupaj smo v obdobju 2014-2017 realizirali kar 1,5 mio EUR investicij.

Politika piškotov