Naša zgodovina
v časovnici

1956

Ustanovljena je BETI – Belokranjska trikotažna industrija Proizvodnja je osredotočena predvsem na izdelavo materialov za zavese, bombažne pletenine in svilene tkanine. Poleg tega že deluje majhen obrat za barvanje.
Tovarniško poslopje, zgrajeno za podjetje “Belokranjka”, ki ga je leta 1956 zasedlo podjetje Novoteks II (arhiv BMM).

1960

Odprtje novih prostorov tovarne Beti.
Odprtje novih prostorov tovarne Beti 22. julija 1960. Foto: Jože Dular (Arhiv BMM).

1961

Skoraj 300 mladih deklet dela v Belokranjski trikotažni industriji v Beti v Metliki.
Skoraj 300 mladih deklet, kot je ta na sliki, dela v Belokranjski trikotažni industriji Beti v Metliki. Dolenjski list, letnik 12, št. 46, 16. november 1961 (Arhiv BMM).

1962

Stroj za krožno pletenje.
Mehanik Ivan Brodarič pri krožnem pletilnem stroju, ko je leta 1962 končal svoje delo v podjetju Beti kot vodja tehnične službe. (Arhiv Jožice Brodarič)

1966

Ob koncu jubilejnega leta je imelo podjetje že 1068 zaposlenih. Ustanovljena je bila tudi poklicna šola Beti za interno usposabljanje.
Oglas v časopisu Dolenjski list (letnik 17, št. 22, 9.6.1966)

1966

Beti uspešno razširi svoje proizvodne zmogljivosti in osvoji številne tuje trge.
Tržišča podjetja Beti v tujini leta 1966, iz publikacije Beti / Pletilna industrija Metlika 1956-1966 (Arhiv BMM).

1971

Eden od odmevnih obiskov v Beti.
Odmeven obisk Beti z desne strani: Peter Vujčič, direktor Beti, Stane Kavčič, predsednik slovenske vlade, Ivan Žele, predsednik skupščine občine Metlika, 16. junij 1971 (Arhiv BMM).

1974

Ustanovitev tovarne Kodranka za proizvodnjo poliamidne preje.
Proizvodnja novih vrst preje v TOZD Kodranka in Volna, 1988. Foto: Branko Matkovič (Arhiv Branka Matkoviča).

80ta

Proizvodnja novih vrst preje v Kodranki in Beti se razvija v veliko podjetje z več kot 2000 zaposlenimi, devetimi organizacijskimi enotami in tremi podružnicami v Ljubljani, Splitu in Beogradu. V teh letih Beti doseže vrhove v razvoju svetovnih trgov.

90ta

Razpad Jugoslavije in posledična izguba trgov sta za podjetje pomenila zahtevno obdobje. Kljub težkim razmeram Beti ohranja prepoznavnost blagovne znamke in vse proizvodne programe.

2000

Podjetje se krepi in vlaga. Med drugim je leta 2003 vložila 220 milijonov slovenskih tolarjev v sistem biološkega čiščenja odpadnih voda.

2010

Podjetje Beti se specializira za program poliamidne in poliestrske preje. V naslednjih letih se blagovna znamka Beti za program spodnjega perila proda manjšemu lokalnemu podjetju s ciljem ohraniti blagovno znamko tudi v tem segmentu.

2014

Začne se preoblikovanje in stabilizacija podjetja. Izkušeno lokalno vodstvo in strokovna ekipa prevzameta vodenje podjetja. S kapitalsko injekcijo lokalnih lastnikov podjetje doseže finančno stabilnost. V tem letu je bil izveden prvi večji projekt z barvano reciklirano prejo, natančneje s prejo za nogavice za svetovno prvenstvo v Braziliji.

2014

Vstop na trg medicinskega tekstila.

Fotografija: Preja za uporabo v medicinskem tekstilu.

2020

Naložba v robot Dose&Dye, ki je pomemben tehnološki napredek za hitro in natančno vzorčenje različnih odtenkov. V naslednjih nekaj letih bo podjetje izvedlo več kot 2 milijona naložb v tehnološke posodobitve in izboljšave proizvodnih procesov.

Fotografija: Sodoben laboratorij za barvanje.

2021

Beti začne izvajati trajnostno poslovno strategijo 2020-2025. Beti pridobi globalni standard za reciklirane materiale in trajnostno poslovanje. Junija 2021 se je Beti uspešno predstavil na sejmu TechTextil v Frankfurtu.

Fotografija: Beti stojnica na sejmu TechTextil v Frankfurtu.

2022

Z uspešno izvedenimi raziskovalnimi in razvojnimi projekti je Beti prejela več nagrad za inovacije.

2023

Vodstvena ekipa je okrepljena in pripravljena na nove izzive.